Pravila

Pravila utrke

📜 Pravila utrke Baranja Rural Trail u .pdf formatu možeš preuzeti ovdje ili u poveznici u nastavku.

Pravila privatnosti i zaštita osobnih podataka (GDPR)

Tko smo mi

Mi smo Udruga Baranja i turizam, Josipa Pančića 17, Beli Manastir, organizator utrke Baranja Rural Trail 2021 (dalje u tekstu: Organizator). Adresa naše mrežne stranice je: http://baranjaruraltrail.com.

Zašto prikupljamo Vaše osobne podatke

Udruga Baranja i turizam prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke radi provođenja postupka prijave natjecatelja i organizacije biciklističke utrke Baranja Rural Trail 2021. Vaši osobni podaci vremenski se čuvaju sukladno zakonskim propisima o arhiviranju.

Prikupljanje Vaših osobnih podataka je nužno zbog provedbe postupka prijave natjecatelja na biciklističku utrku Baranja Rural Trail 2021, a u vezi s uplatama startnine, evidentiranjem i kategorizacijom sudionika. Nadalje, Vaši podaci koristit će se i prilikom evidentiranja rezultata koje ostvare natjecatelji na utrci. Ukoliko ne dostavite tražene podatke, Vaša prijava na biciklističku utrku neće biti moguća odnosno bit će odbijena.

Vaš pristanak na obradu osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju sve svi podaci koji su kao osobni podaci utvrđeni Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), i to primjerice, ali ne ograničavajući se na: ime, prezime, adresa, godina rođenja, spol, kontakt broj te e-mail sudionika. Statistički podaci koje organizator prikuplja prilikom posjeta njegovoj internetskoj stranici i koji se ne mogu izravno povezati sa sudionikom kao pojedincem, ne smatraju se osobnim podacima.

Prijavom za utrku sudionici daju dobrovoljnu i izričitu privolu kojom informirano i nedvosmisleno daju pristanak za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja utrke te daljnjeg informiranja javnosti o tijeku i rezultatima utrke. Podnošenjem prijave sudionici izričito pristaju i na objavu fotografija i/ili bilo kojeg video materijala s utrke uz naznaku njihovih osobnih podataka (uključujući fotografije i/ili video lica), i to na bilo kojem mediju, uključujući svaki oblik reprodukcije, bez teritorijalnog, vremenskog i/ili jezičnog ograničenja objava, a sve to za potrebe kako organizatora, tako i promotora utrke, za promoviranje i oglašavanje utrke Baranja Rural Trail 2021 i sponzora te obavještavanje javnosti o tijeku i rezultatima utrke. Sudionici se također izričito odriču ostvarivanja bilo kakvih prava po osnovi objave spomenutog foto i/ili video materijala.

Utrku mogu pratiti novinari, fotografi i snimatelji elektroničkih i tiskanih medija. Utrka se održava na javnom prostoru.

Podnošenjem prijave na utrku sudionici izričito izjavljuju kako se opisano postupanje s njihovim osobnim podacima neće smatrati povredom osobnih podataka.

Rok čuvanja i prijenos osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je Organizator. Osobni podaci prijavitelja bit će pohranjeni 3 godine od dana podnošenja prijave te će nakon isteka ovog roka biti uništeni, osim podataka o dobitnicima nagrada. Ovi se podaci prikupljaju i obrađuju prema svim primjenjivim pravilima o zaštiti osobnih podataka, isključivo za potrebe provedbe utrke te marketinških aktivnosti Organizatora, kao i u svrhu poštivanja zakonskih obveza Organizatora. Organizator zadržava pravo prijenosa osobnih podataka na treće osobe koji su Ugovorno vezane s organizatorom utrke, kao što su na primjer: sponzori, izlagači, turističke zajednice, hotelske kuće i dr. Sudionik može od Organizatora kao voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili uložiti prigovor na obradu ovih podataka. Sudionik ima pravo povući ovu privolu.

Sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016. godine, imate pravo na pristup vašim osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade u odnosu na vaše podatke ili pravo na ulaganje prigovora na obradu vaših podataka, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka, kao nadzornom tijelu.

Kontakt sa službenikom za zaštitu osobnih podataka

Kontakt sa službenikom za zaštitu osobnih podataka možete ostvariti putem poveznice: www.baranjaruraltrail.com/kontakt