Informacije Beli Manastir

:BRUT Beli Manastir se održava na području Banovog brda, jedine uzvisine u Baranji, koje se proteže od Belog Manastira na jugozapadu do Batine na sjeveroistoku. Najviša kota Banovog brda je vrh Kamenjak s 244 m.

Ruta je brdovita i s dosta uspona. Baranja nije baš skroz ravna! 😁

Utrka počinje i završava u Belom Manastiru, na području gradskih bazena, a kroz svoje dvije rute :BRUT25 i :BRUT50 prolazi kroz sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Beli Manastir, Popovac, Kneževi Vinogradi i Draž.


Udaljenost Belog Manastira od većih mjesta i graničnih prijelaza:


Smještajni kapaciteti:

informacije o smještajnim kapacitetima možete pronaći na stranicama Turističke zajednice Baranje


Ostale važne kontakt informacije: 

  • Ljekarna Beli Manastir, Ulica Petefi Šandora 2a, 031 702 212
  • Dom zdravlja Beli Manastir, Školska ulica 5, 031 791 100
  • Policijska postaja Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 30, 031 238 133
  • Turistička zajednica Baranje, Ulica kralja Tomislava 70, Beli Manastir